Raieteenus

Metsaraie üle Eesti.

Raieõiguse ost

Ostame kasvavat metsa.

 Kasvava metsa kolm müügivõimalust

 

      
1) Sortimendipõhine hinnapakkumine
     

Peale raiet näeb metsaomanik täpselt oma metsast müüdava metsamaterjali koguseid, selle eest saadud kokkuostuhindasid ja tööde kulutusi. Selliselt saab metsaomanik parimate hindadega turustada oma metsast raiutud puitu ning täpselt sellises koguses nagu tal seda seal parasjagu on. Meetodi eeliseks on asjaolu, et vastupidiselt fikseeritud hinna meetodile saab metsaomanik oma metsast talle õigusega kuuluvat hinda tegeliku mahu eest.

 

      2) Fikseeritud hinnaga kasvava metsa raieõigus

Laialdaselt kasutusel olev fikseeritud hinna meetod on küll mugav lahendus, kuid ei taga alati maksimaalset rahalist tulu ja sellega on seotud raieõiguse ostjapoolsed riskid ning kasumiootus. Just need tähendavad metsaomanikule sageli alanenud tulu. Tihti puudub raieõiguse ostjal ka vastutus metsa edasise käekäigu ees ja puudub kindlustunne kõikvõimalike ohtude osas, mis võivad raieõiguse müügiga kaasneda. 

 

      3) Hind saeveskis või sadamas

Omanik võib otsustada ka kõik raietööd ise läbi viia ning turustada metsamaterjali otse kokkuostjatele. Paraku kaasnevad sellega väikeste mahtude tõttu suuremad kulud ning keerukas asjaajamine. Samuti ei ole metsamaterjali kokkuostjad huvitatud väikeste koguste eest kõrgemat hinda tasuma.

 

Metsahaldur pakub

 • METSAHALDUS
  • Metsamajandamiskava
  • Konsultatsioon
  • Planeerimine
  • Kontroll

 • METSARAIE
  • Uuendusraie
  • Harvendusraie
  • Sanitaarraie
  • Puidu müük

 • METSAKASVATUS
  • Istutamine
  • Hooldamine
  • Valgustusraie
  • Metsakaitse

blogi

04 August 2014

Raieõiguse müük

Raieõiguse müük

Kui metsaomanikul on mõni metsaosa saanud raieküpseks ja tuleb otsustada selle edasise saatuse üle, siis on tegemist kahtlemata väljakutsuva ülesandega. Meetodeid, kuidas oma metsas raiet läbi viia on mitmeid:

27 Juuni 2014

Mets vajab õigeaegset hoolt

Mets vajab õigeaegset hoolt

Oleme küllalt näinud metsaomanikke, kelle metsaomand on jäänud tähelepanuta ja seda kas teadmatusest hooldamise vajalikkusest või oskuste ning huvi puudumisest. Tihti lastakse metsal puutumata seista, sealjuures mõistmata selle tagajärgi. 

25 Juuni 2014

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Metsatööd Raplamaal, Raikkülas

Raplamaal, Raikkülas alustasime tänavu metsatöödega 8 ha suurusel metsakinnistul. Valdavalt kase, kuuse ja männi sinilille kasvukohatüübi I-II boniteedi metsas tegime uuendusraiet pindalal 5 ha ja sanitaarraiet 3 ha. Uuendusraietel jätsime...